Informace o zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

udělený společnosti Clean4you s. r. o., se sídlem č. p. 573, 783 47 Hněvotín, IČO 28618165, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 44537 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a platných a účinných právních předpisů České republiky upravujících ochranu osobních údajů, zpracovávala mé osobní údaje uvedené v bodě č.1 – Zpracovávané osobní údaje.

1. Zpracovávané osobní údaje

Identifikační údaje a kontaktní údaje (tj. jméno a příjmení, e-mailová adresa, název subjektu, telefonní číslo) pro účely: evidence v databázi kontaktů správce a zasílání reklamních a obchodních nabídek.

2. Odvolatelnost souhlasu

Souhlas se zpracováním Osobních údajů za účelem uvedeným v čl. 1 lze kdykoliv odvolat, a to písemně zasláním emailu na emailovou adresu info@workoutland.cz, nebo info@clean4you.cz,  nebo zasláním dopisu na adresu Správce Clean4you s.r.o., Hněvotín 573, 783 47.

3. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů si je vědom, že:

  • souhlas, který nyní uděluje, může kdykoliv odvolat,
  • může po Správci požadovat informaci o tom, jaké Osobní údaje zpracovává, a za jakým účelem je zpracovává,
  • má právo na přístup ke svým Osobním údajům, které Správce, zpracovává, a tyto může kdykoliv opravit nebo aktualizovat,
  • má právo na výmaz Osobních údajů, které Správce zpracovává, pokud nemá jiný zákonný důvod pro jejich uchování,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se může obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na soud.

4. Prohlášení

Subjekt souhlasem prohlašuje, že všemu výše uvedenému porozuměl a tento svůj souhlas uděluje Správci svobodně a je si vědom, že tento souhlas může odmítnout nebo odvolat, aniž by byl jakkoli poškozen.