Důležité informace

Stavební připravenost

Stavební připravenost je důležitá součást celého procesu výstavby hřiště. Ať už se rozhodnete připravit spodní stavbu vlastními silami nebo ji svěříte do našich rukou, je třeba spodní stavbu provést s maximální pečlivostí. 

Spodní stavbě pod workoutová hřiště nebo fitness stroje  věnujeme maximální úsili, zeminu i další vrstvy sypkých materiálů a kameniva vždy řádně hutníme, pod všechny stojné prvky vždy připravujeme dostatečně dimenzované betonové patky. 

Díky kvalitně provedené spodní stavbě máme jistotu, že naše hřiště bude sloužit přesně tak, jak naši zakáznici vyžadují.

Dotace

Hledáte možnosti, jak financovat pořízení workoutového hřiště? Jednou z možností je využití vhodného dotačního titulu vyhlašovaného různými orgány a ministerstvy. Rádi vám pomůžeme s přehledem možností a příležitostí v rámci jednotlivých krajů nebo možností přímo pro vaši obec nebo spolek.

V případě, že dotaci nelze využít, existují další způsoby financování, např. různé pobídky od bankovních institucí. Zkuste se na nás obrátit, zkusíme najít to správně řešení. 


Jak probíhá zakázka

01

Konzultace

Na osobní schůzce, případně po telefonu společně probereme vaši představu, požadavky a možnosti. Navrhneme vám několik variant řešení a vy se rozhodnete, která pro vás bude ta ideální. Na místě realizace probereme optimální velikost a tvar hřiště, počet a strukturu jednotlivých prvků, domluvíme se na způsobu instalace a zvolíme vhodnou dopadovou plochu v závislosti na prostředí, rozpočtu, cílové skupině a primárnímu využití hřiště. Na základě všech těchto informací potom společně nastavíme časový harmonogram a předběžné termíny prací a realizace celé zakázky.

02

Vizualizace

Po vzájemném  odsouhlasení všech požadavků a s přihlédnutím ke všem faktorům odborně navrhneme konstrukci, kterou následně zpracujeme kompletně do 3D modelu workoutového hřiště se všemi prvky a to včetně dopadové plochy. Pokud máte k dispozici fotografii místa realizace, připravíme náhled umístění hřiště v reálním prostředí, budete tak mít konkrétní představu o tom, jak bude celé hřiště u vás vypadat. Současně s grafickým návrhem vám zašleme i kompletní nabídku včetně cenové kalkulace. Jakmile budeme mít odsouhlasený grafický návrh, cenu a potvrzenou objednávku, obratem přejdeme na výrobu workoutové konstrukce.

03

Výroba

Všechny instalované konstrukce, stroje a prvky vyrábíme výhradně ve vlastních provozech v Hněvotíně u Olomouce. Po přípravě technické dokumentace nakoupíme potřebný materiál a začneme vyrábět. Výroba průměrné workoutové konstrukce obvykle zabere dle vytíženosti kapacit  4-8 týdnů. Jednotlivé dílce a polotovary následně zavážíme k povrchové úpravě, opět do vlastního provozu, kde konstrukce dostane finální vzhled.  Nabarvená konstrukce poté putuje na sklad, kde provedeme finální kontrolu kvality a ověříme, že je vše 100% nachystáno. Pokud je vše v pořádku, nic nám již nebrání v expedici konstrukce na místo instalace.

04

Montáž

V průběhu výroby, pokud to počasí dovolí, již chystáme spodní stavbu, tedy terénní úpravy, příprava podkladu a betonářské práce patek a obrub, hutnění kameniva, zásypů atd. Možností je provedení spodní stavby svépomocí, případně prostřednictvím místní firmy či OSVČ dle naší dokumentace a v řadě případů tak ušetřit část nákladů spojených s dopravou či ubytováním. Instalace konstrukce nám poté zabere cca 2 dny a je následována instalací dopadové plochy, jejíž časová náročnost je dána typem dopadové plochy. Např. u lité pryže počítáme v závislosti na podnebních podmínkách se třemi dny. Před finálním předáním hřiště ještě provedeme kompletní kontrolu a test funkčnosti všech částí a umístění provozního řádu.


Inspirujte se 
našimi realizacemi

Dub nad Moravou

Bolelouc 629, Dub nad Moravou 783 75

Dub nad Moravou

České Petrovice

České Petrovice 69, České Petrovice 564 01

České Petrovice

Heřmaň

Heřmaň 40, Heřmaň 398 11

Heřmaň

Satalice

K Cihelně, Praha Satalice 190 15

Satalice

Praha 11 - Hrabákova

Na Ovčíně,149 00 Praha 11

Praha 11 - Hrabákova

Letovice

V Zahradách 831/1a, Letovice 679 61

Letovice