Zapažování, resp. vzpažování s gumovým expanderem

Využitím gumového expanderu můžeme simulovat zátěž běžné činky, popřípadě kladky. Při cvičení svalstva ramen je to velmi dobrá pomůcka pro jejich dokonalý rozvoj.

Zapojené svalové skupiny:

Mezilopatkové svalstvo
Svaly ramene
Triceps

Spodní fixace expanderu.

Výchozí pozice

Stoj čelem k expanderu, uchopit expander a vysoko předpažit.

Začátek pohybu

S výdechem vzpažit, resp. zapažit do maxima (kmit nad hlavou).

Negativní fáze

S nádechem zpět do výchozí pozice. Svalstvo a expander držet neustále v tenzi.

Podobné cviky

Upažování v závěsu na TRX

U tohoto cviku je důležité zvolit vhodnou délku TRX. Zavěšené TRX by mělo dosahovat minimálně po ramena, popřípadě může být delší. Prodloužením popruhů a nižší podporovou polohou zvyšujeme obtížnost. Cvik je poměrně náročný jak na techniku, tak na sílu. Proto je vhodné ho zařazovat až u pokročilejších jedinců a jako doplňkový. 

Zobrazit cvik

Tlaky s gumovým expanderem

Jedná se o simulaci cviku "rozpažování s jednoručkama", popřípadě "bench press". Trajektorie pohybu může být tedy obloukem nebo přímá, vše záleží na vašich možnostech a zdatnosti.

Zobrazit cvik

Kliky na balančním prvku souměrné

Jako balanční prvek lze použít podhuštěný balon, bosu, TRX, atd. Jednoduchým měřítkem vhodnosti a správnosti vykonávání cviků s balančním ztížením je pro vás počet opakování, který jste schopni provést v porovnání s provedením standardním, tzn. fixním.

Zobrazit cvik

Kliky na balančním prvku nesouměrné

Jako balanční prvek lze použít podhuštěný balon, bosu, TRX, atd. Jednoduchým měřítkem vhodnosti a správnosti vykonávání cviků s balančním stížením je pro vás počet opakování, který jste schopni provést v porovnání s provedením standardním, tzn. fixním.

Zobrazit cvik