Informace o zpracování osobních údajů

SOUHLAS se zpracováním osobních údajů

udělený společnosti Clean4you s. r. o., se sídlem č. p. 573, 783 47 Hněvotín, IČO 28618165, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 44537 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a platných a účinných právních předpisů České republiky upravujících ochranu osobních údajů, zpracovávala mé osobní údaje uvedené v bodě č.1 – Zpracovávané osobní údaje.

 

 1. Zpracovávané osobní údaje

  Identifikační údaje a kontaktní údaje (tj. jméno a příjmení, e-mailová adresa, název subjektu, telefonní číslo) pro účely: evidence v databázi kontaktů správce a zasílání reklamních a obchodních nabídek

 2. Odvolatelnost souhlasu

  Souhlas se zpracováním Osobních údajů za účelem uvedeným v čl. 1 lze kdykoliv odvolat, a to písemně zasláním emailu na emailovou adresu clean4you@clean4you.cz nebo zasláním dopisu na adresu Správce Clean4you s.r.o., Hněvotín 573, 783 47.

 3. Práva subjektu údajů

  Subjekt údajů si je vědom, že:

  - souhlas, který nyní uděluje, může kdykoliv odvolat,

  - může po Správci požadovat informaci o tom, jaké Osobní údaje zpracovává, a za jakým účelem je zpracovává,

  - má právo na přístup ke svým Osobním údajům, které Správce, zpracovává, a tyto může kdykoliv opravit nebo aktualizovat, 

  - má právo na výmaz Osobních údajů, které Správce zpracovává, pokud nemá jiný zákonný důvod pro jejich uchování,

  - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se může obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na soud.

 4. Prohlášení

  Subjekt souhlasem prohlašuje, že všemu výše uvedenému porozuměl a tento svůj souhlas uděluje Správci svobodně a je si vědom, že tento souhlas může odmítnout nebo odvolat, aniž by byl jakkoli poškozen.

 

Nelámejte si hlavu a zeptejte se

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Roman Cahel - manažer Workoutland.cz

Brand & Sales Manager

cahel@clean4you.cz
+420 733 125 683

Návrhem a výstavbou workoutových hřišť a venkovních tělocvičen se zabýváme již několikátým rokem a v současnosti máme na kontě již více jak 100 realizací v rámci České republiky. Rádi se s vámi setkáme a přiblížíme vám jak svět workoutového sportu, tak historii a vizi značky Workoutland. Spolu navrhneme hřiště od celkové kompozice, skladby prvků až po marketingovou a tréninkovou podporu.